हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ।

गुणस्तर परीक्षण उपकरण

गुणस्तर परीक्षण उपकरण

आगमन गुणस्तर नियन्त्रण

 

त्रि-आयामी नाप्ने मेसिन साँचो सर्कल नाप्ने मेसिन
Vernier क्यालिपर सेन्ट
उचाइ नाप्ने उचाइ नाप्ने
रिंग गेज प्लग गेज
टर्क मीटर 2.5D छवि मापन उपकरण

 

उपकरण प्रदर्शनी

उपकरण